Кръвта играе решаваща роля в човешкото тяло. Той циркулира почти в цялото тяло и доставя хранителни вещества, както и кислород, в човешките тъкани и органи. Следователно чистата кръв е много важен компонент на здравето. Не е трудно да се предположи, че ако в кръвта има заразени клетки, здравето ще бъде навредно. КАК ДА ПРЕДОТВЪРЖДАВАМЕ КРЪВНАТА ИНФЕКЦИЯ С ВИРУСА? КРЪВНИЯТ АНАЛИЗ ЩЕ ПОМОЩ. Съвременната медицина прави всичко възможно, за да предотврати и най-малкия риск от заразяване. Най-добрият начин да направите това е кръвен тест за вируси. Има безброй...

Как да идентифицираме пациенти, заразени с COVID-19 и колко надеждни са руските тестове за коронавирус

Роспотребнадзор съобщи, че към 15 март в Русия са проведени почти 110 хиляди теста за коронавирус. Тази цифра повдига въпроси: страната ни беше сред лидерите в тестването, въпреки че руският метод за определяне на болестта не е публикуван на уебсайта на СЗО, а скоростта на тестване у нас е шест пъти по-бърза от тази на чужденците - това е доста подозрително. Znak.com поиска медицинският журналист Даниил Давидов да обясни как работят коронавирусните тестове и дали могат да се вярват на данни от Роспотребнадзор.

Как работи тестът с коронавирус в Русия и по света

На 2 март 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) актуализира междинните лабораторни диагностични указания за заболяване, наречено коронавирусна болест 2019, или COVID-19.

Съгласно указанията на СЗО, тестовете за вируса на SARS-CoV-2 трябва да се извършват:

 1. Метод на полимеразна верижна реакция (PCR) с обратна транскрипция. Това е най-точният и надежден метод за диагностициране на вирусна инфекция, който ви позволява да откриете дори много малко количество генетичен материал (РНК) на вируса в биологичния материал на човек. За предпочитане е да вземете тампон от орофаринкса или назофаринкса, тъй като в изпражненията и кръвта има по-малко вируси..
 2. В лаборатория с ниво на биобезопасност 2 (BSL-2). Общо има четири нива на сигурност. На първо ниво изискванията са минимални, на четвърто - най-строгите. BSL-2 лаборатории изследват микроби, които представляват умерен риск за лабораторния персонал и околната среда..

Защо все още няма домашни експресни тестове за коронавирус

PCR анализ на обратната транскрипция на SARS-CoV-2 може да се направи само в лабораторни условия, тъй като това изисква комплект реагенти и лабораторно оборудване. За това се нуждаем от:

 • микроцентрофугираща,
 • миксер,
 • модул за PCR детектор в реално време с модул за реакция на усилване.
В домашни условия такъв тест не може да се направи, така че няма експресни тестове, базирани на PCR..

На 27 февруари 2020 г. изследователи от Сингапур обявиха, че са разработили ензимно свързан имуносорбентен тест (ELISA) за антитела срещу SARS-CoV-2. Въз основа на ELISA можете също така да разработите „домашни“ бързи тестове за SARS-CoV-2. Въпреки това, докато това е чисто експериментално развитие.

Но дори и в крайна сметка да се появят бързи тестове, базирани на ELISA, те ще са по-ниски от лабораторните PCR както по точност, така и по скорост на определяне на вирусна инфекция. Тестът ELISA не открива генетичния материал на вируса, а антитела - имунните протеини, които тялото произвежда към вируса. За да може организмът да развие антитела, от момента на заразяването трябва да мине около седмица. Ако направите тест ELISA по-рано, той няма да покаже инфекция, дори ако човекът вече има вируса SARS-CoV-2 в тялото.

Как се правят тестове за коронавирус в целия свят

Къде правят теста. В Европа, Обединеното кралство и Австралия тестовете се извършват във всяка лаборатория с ниво на безопасност BSL-2, която разполага с PCR оборудване за обратната транскрипция и реагенти, необходими за търсене на РНК на вируса на SARS-CoV-2. В САЩ тестовете се правят в лабораториите на Центъра за контрол и превенция на инфекциозни заболявания (CDC) и в държавните лаборатории за обществено здраве. Тестът се провежда в съответствие с протокола, приет в определена страна..

Принципът на теста. В САЩ и други страни се вземат за анализ тампон от задната част на гърлото, проба от слюнка или течност от долните дихателни пътища (т.е. храчка). След това пробата се доставя в лабораторията и от нея се изолира рибонуклеинова киселина (РНК), съдържаща вирусен геном. След това към сместа от реагенти се добавя ензим, който превръща РНК в ДНК - това е обратна транскрипция. След това вирусната ДНК се копира милиони пъти и търси част от нея, съответстваща на генома SARS-CoV-2. Ако има такъв сайт, анализът се счита за положителен..

Съставът на комплекта за анализ. Всички комплекти за откриване на чужди вируси са сходни по състав. За пример взехме американския комплект „CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV)“, проектиран за 1 000 реакции:

 • два набора „вирусни“ праймери и сонди - „тухлички“, от които ще бъдат събрани копия на коронавирусния геном, и флуоресцентни „маркери“, които ще покажат дали пробата съдържа желана секция от вирусен геном. Инструкциите за комплекта указват обема и състава на двата комплекта, предназначени за търсене на две секции от гена на коронавирус N: 2019-nCoV_N1, 2019-nCoV_N2;
 • набор от "човешки" праймери и сонди - той е необходим, за да не се обърка човешката РНК с РНК на вируса: RP. Инструкциите посочват обема и състава на комплекта;
 • набор от положителни и отрицателни контролни проби за две секции на коронавирусния ген и за човешката РНК. Контролът ви помага да разберете дали реагентът работи или не;
 • подробни инструкции, в които се посочват кои реактиви на производителите могат да бъдат използвани за изолиране на РНК от биоматериал и за обратна транскрипция - тоест за „преобразуване“ на РНК в ДНК.

Точност. Тестът е в състояние да открие 0,3-3 копия на вирусна РНК в микролитър (0,001 ml).

Дати. 24–48 часа.

Колко анализи са направени. Според CDC на 16 март 2020 г. в САЩ на SARS CoV-2 той е проверен: в лаборатории за CDC - 4 хиляди 255 анализа; в 48 държавни лаборатории - 20 хиляди 907 теста. Анализите започнаха да се правят на 18 януари 2020 г..

Цена. Тестването се заплаща от държавата. Не се тествайте за SARS-CoV-2 в частна лаборатория за пари.

Как се правят тестове за коронавирус в Русия

На 11 февруари 2020 г. Научният център на Федералната държавна бюджетна институция на Световната банка „Вектор“ на Роспотребнадзор получи сертификат за регистрация № RZN 2020/9677 за тестовата система „Vector-PCRrv-2019-nCoV-RG“, предназначен да открива РНК на коронавирус 2019-nCoV чрез PCR. Тази информация е публикувана на уебсайта на Роспотребнадзор.

Къде правят теста. Според документа на Роспотребнадзор „За изискванията за организиране на лабораторни изследвания за нова коронавирусна инфекция“ е възможно провеждането на тест в лаборатории, които имат лиценз за работа с патогени на човешки и животински инфекциозни заболявания от втора степен на потенциална опасност.

Това отговаря на нивото на безопасност на BSL-3. Пример за микроби, често използвани в лабораторията BSL-3, е Mycobacterium tuberculosis, тоест бактерии, които причиняват туберкулоза. Оказва се, че у нас, за да работим с коронавирусната лаборатория, се нуждаем от почти възможно най-високото ниво на биологична безопасност - BSL-3. Това въпреки факта, че повечето руски лаборатории, подобно на други места по света, имат ниво на безопасност BSL-2. (Актуализация от 17 март 2020 г., 18:27 ч. По московско време: бяха направени промени в този фрагмент, актуализирана беше информацията за нивата на безопасност на лабораториите.)

Във временните методически препоръки на Министерството на здравеопазването за превенция, диагностика и лечение на нова коронавирусна инфекция 2019-nCoV е записано, че всички проби от биологични материали „трябва да бъдат изпратени до изследователската организация на Роспотребнадзор или до Центъра за хигиена и епидемиология в предмета на Руската федерация“. Адресът на лабораториите не е посочен в препоръките. От медийните публикации може да се заключи, че част от материалите за анализ са изпратени до Новосибирск, където се намира "Вектор".

Принципът на теста. Както в чужбина, анализът се извършва по метода на PCR реакция с обратна транскрипция.

Съставът на комплекта за анализ. Публикуваното описание на реактивния комплект Vector-PCRrv-2019-nCoV-RG изглежда така:

 • реагент-1, бистра, безцветна течност, 0,70 ml, 1 туба;
 • реагент-2, бистра, безцветна течност, 1,20 мл, 1 туба;
 • положителен контрол (FFP), бистра, безцветна течност, 0.20 ml, 1 туба;
 • отрицателен контрол (OKO), бистра, безцветна течност, 0,20 ml, 1 туба;
 • документация за поддръжка: инструкции за употреба и паспорт.
Съставът на реагентите не е публикуван.

Точност. TASS съобщава, че тестът може да открие 50-500 вирусни частици в проба.

Дати. TASS съобщава, че резултатът от изследването може да бъде получен за 4-8 часа (шест пъти по-бърз, отколкото в Съединените щати). Според представителите на "Вектор" резултатът може да се получи дори за два часа. Най-вероятно времето е толкова кратко, защото ние говорим само за самия PCR анализ - без изолация на РНК.

Колко анализи са направени. Според Роспотребнадзор на 15 март 2020 г. лабораториите на Центъра по хигиена и епидемиология на Роспотребнадзор в съставните образувания на Руската федерация са извършили 109 хиляди 939 анализа. Датата, когато започнаха да правят анализите, не беше публикувана на уебсайта на Федералната служба за надзор на защитата на правата на потребителите и хуманното отношение. Според производителя руският тест се доставя в 15-те най-големи диагностични лаборатории в страната..

Цена. Тестването се заплаща от държавата. Не се тествайте за SARS-CoV-2 в частна лаборатория за пари.

Кръвен тест за вируси

Концепцията за този термин е позната от училищната скамейка. Кръвта е вътрешната среда на тялото, която овлажнява всички човешки тъкани и органи. Циркулира през затворена система от кръвоносни съдове поради силата на ритмично свиващото се сърце; не комуникира директно с други телесни тъкани поради наличието на хистохематологични бариери. Благодарение на изпълнението на кръвта на непосредствените му функции, ние получаваме неутрализацията и изтеглянето на крайните продукти на метаболизма.

В медицината съществува такова терминологично понятие като кръвен тест - това е идентифицирането на неговите компоненти, както и тяхното количество и качество. В лабораторията се провеждат изследвания за определяне на различни инфекции и вируси в кръвта. За съжаление, всякакъв вид бактерии, микроби и други организми могат да навлязат в тялото ни. Благодарение на резултатите, получени по време на изследването, експертите ще определят броя на различните вредни микроорганизми, както и техния вид.

Кръвни тестове за вируси

В съвременната медицина съществуват такива видове лабораторни изследвания за вредни вещества в организма като ензимно свързан имуносорбент и серологичен. Първо се прилага кръвен тест за вируси при определяне на антигени или антитела в неговия състав. Установяването на тяхното присъствие е качествен метод на изследване, а идентифицирането на тяхното количество е количествен метод. Поради свойствата си, кръвен тест за вируси определя нивото на хормони, имунологични комплекси, както и други биологично активни вещества. Такъв анализ се използва в различни ситуации:

 • изследвания и декодиране на вируси на хепатит, херпес, Епщайн-Бар;
 • откриване на инфекции, свързани с репродуктивната система (хламидия, гонорея, трихомонади, микоплазма, уреаплазма, сифилис);
 • определяне на нивото на хормоните;
 • изследвания за рак;
 • имунодефицитни изследвания;
 • проучване на различни видове алергии.

Серологичният анализ е предназначен да диагностицира инфекциозни заболявания, както и да определи нивата на инфекциозния процес. Основата на тази методология на изследване е изследването на взаимодействието на антитела и антигени. Благодарение на нея се открива наличието на различни инфекции..

Видове вируси

Вирусът на Epstein-Barr е твърде често срещан и се среща доста често при хора. Това заболяване се открива, когато лимфомите на Бъркит започват да напредват в клетките, както и в мозъка..

Един от факторите, които ясно ще покажат наличието на болестта, ще бъде инфекциозната мононуклеоза. Откриването на антитела също показва, че човек е заразен..

При медицинските изследвания има анализ за херпесния вирус. Провежда се за откриване на херпес симплекс в кръвта. Симптомите на заболяването са язви, подобни на блистери, които са склонни да се образуват върху кожата и лигавицата. Има два вида херпес симплекс:

 • херпес симплекс вирус-1 (проявява се върху устните);
 • херпес симплекс вирус-2 (генитален херпес).

Херпесът не може да бъде излекуван и елиминиран, той постоянно ще се проявява при наличието на такива негативни фактори като настинки, стрес, излагане на слънчева светлина и други.

Как да интерпретираме резултатите от тестове за вирусни инфекции

Обяснете резултатите от лабораторните кръвни изследвания не подлежат на всички. Тук не бива да се изненадваме, тъй като декодирането на различни изследвания е задълбочен анализ, който заема специално място в диагностиката на лабораторни изследвания. Диагностицирането на кръвта помага да се идентифицират различни отклонения в образуването на кръв, както и промени в тъканите и органите. Дешифрирането на резултатите от теста е много мощен "инструмент" за всеки лекар, тъй като ще помогне да се определи правилната диагноза и да се предпише ефективен курс на лечение. Но как да се справите сами с този въпрос? Всъщност има ситуации в живота, когато не вярвате на лекаря си 100% и бих искал да го играя безопасно.

За потвърждаване или опровергаване на диагнозата има специално контролно изследване - анализ на имуносорбент, свързан с ензимите: https://krasnayakrov.ru/analizy-krovi/metod-ifa.html

Има възможност за консултация с няколко специалисти и след това сравнение на получените данни. Ако това не е достатъчно, искате да потвърдите правилността на изследването, има друг начин. Това е апел към интернет услуги, които предоставят онлайн препис на кръвен тест специално за вашите лични данни. Прекомерното недоверие в този случай може да играе важна роля, тъй като понякога човешкият живот зависи от резултатите от този анализ.

Къде мога да взема тест за антитела за COVID-19? Платен и безплатен

Русия бързо се увеличава в класацията на броя на пациентите с коронавирус, а очевидното пренебрегване на самоизолация от много сънародници не помага на ситуацията.

Да се ​​дават конкретни прогнози за това кога епидемията ще намалее, никой не смее. Настоящите мерки са предназначени да намалят тежестта върху медицинските заведения и да предотвратят колапса на здравеопазването под натиска на растежа на тежките случаи на заболяването. Засега се оказва.

Наред с болните постепенно нараства броят на възстановените. Те трябва да са повече от официалната статистика, тъй като тя се провежда само за регистрирани случаи на заболяването. Коронавирусът може да протече безсимптомно, докато човекът остава носител и разпространение на инфекцията, опасен за другите.

С безсимптомния курс на COVID-19 и последващо възстановяване, единственият начин да разберете за това е да вземете тестове за антитела срещу коронавирус. Беше изключително трудно да се направи това в Русия преди месец, но ситуацията се подобрява всеки ден.

Цените за тези видове анализи не са обнадеждаващи, а безплатните методи (логично) засега са достъпни само за определени категории хора.

Какво трябва да знаете за антителата срещу коронавирус

Антителата са протеинови съединения на кръвната плазма, които предотвратяват растежа на определени микроорганизми и неутрализират отделените от тях токсични вещества. Те се формират в тялото в отговор на болести, претърпени от него. Той е кратък и прост.

Съответно антителата срещу COVID-19 се появяват в кръвта само на тези, които по някакъв начин са претърпели коронавирус. Тежестта на изпитаните симптоми, както и тяхното присъствие, няма значение.

Антителата - имунитет ли са или не? В световната медицинска общност няма категорично мнение по този въпрос. В Русия сред държавните служители преобладаващото мнение е, че антителата не са гаранция за имунитет на човек срещу COVID-19.

В същото време, посткоронавирусните антитела в кръвта по един или друг начин намаляват риска от повторно заразяване с коронавирус. Доколко силен е отворен въпрос засега, който изисква допълнително проучване. Представителят на СЗО в Русия по-рано потвърди, че антителата не са имунитет и не гарантират невъзможността за повторна инфекция.

В края на април ръководителят на Роспотребнадзор Анна Попова заяви, че агенцията се интересува от идеята за издаване на имунитетни паспорти на хора с антитела към COVID-19 по начина на инициатива, лансирана преди това в Германия. Но сега те няма да направят това, тъй като имунитетът към коронавирус все още не е проучен..

Следователно тестовете за антитела днес могат да гарантират само едно (и дори с 92 процента вероятност) - че в даден момент от живота си сте се разболявали от коронавирус. Освен това анализът няма да покаже кога това се е случило..

Анализите на антитела и коронавирусните анализи са напълно различни по методология и резултати, така че те се предават отделно.

Сега нека видим къде можете да отидете в Москва и Руската федерация, за да преминете тест за антитела на COVID-19 срещу заплащане. Списъкът по-долу ще бъде актуализиран, когато се появи информация за стартирането на тестове в други клиники в Русия..

1. AO медицина

Колко: 5900 рубли

Телефон за информация: +7 (495) 995-00-33

Формата на анализ е вземане на кръв от пръст. Точността на теста, извършен в JSC Medicine, според клиниката, е 98%.

Клиентът получава резултата на място, след 15 минути. Възможно е да се обадите на бригадата у дома.

Не са посочени допълнителни условия за теста, но не боли да се изключат храна и течности 3-4 часа преди определеното време.

Адрес на клиниката: Москва, 2-ра Тверская-Ямская пътека, 10

2. Hadassah Medical

Колко: 5300 рубли

Телефон за информация: +7 (499) 588-86-21

Израелската клиника Hadassah провежда платени тестове за антитела срещу коронавирус от поне седмица. Записването за анализ е възможно само по телефона.

Сайтът има подробности за тестовата система:

Първата партида бързи тестове за антитела срещу COVID-19 беше доставена от Сингапур, има сертификат, потвърждаващ спазването на стандартите за безопасност на Европейското икономическо пространство.

Спомена „експресния формат“ на тестване с „способността бързо да получите резултат“. Останалите клиники дават резултати за по-малко от половин час, малко вероятно е да се наложи да чакате по-дълго в Hadassah Medical.

Желаещите се показват да идват на празен стомах, последното хранене трябва да бъде не по-късно от 3-4 часа.

Адрес на клиниката: Москва, Иновационен център „Сколково“, булевард „Болшой“, 46в1

3. Московска клиника

Колко: 6000 рубли

Телефон за информация: +7 (495) 255-41-46

Както и в другите две клиники, формата на анализ е вземане на кръв от пръст. За чистота на резултатите се препоръчва да идвате на празен стомах, след 3-4 часа от последното хранене.

Резултатът се предоставя след 15 минути. Точността му, според клиниката, е повече от 92,9%.

Адрес на клиниката: Москва, ул. Полк., D.12k1

Къде правят безплатни тестове за антитела срещу коронавирус?

Просто няма да можете да разберете безплатно дали сте болни от COVID-19. Но вече почти месец страната тества определени групи хора с все по-големи темпове..

На първо място се проверяват лекарите и лицата, които са в редовен контакт с пациенти с коронавирус. От средата на април Роспотребнадзор активно участва в това..

Роспотребнадзор също преди това обяви стартирането на проучвателна програма, базирана на населението, която трябва да покаже кои групи руснаци в Москва и други градове вече са успели да получат COVID-19, включително без видими симптоми. Подробности за него са неизвестни, с изключение на това, че приоритетът все още се дава на лекарите.

В противен случай има само платени методи. Както можете да видите от списъка с клиники, дори в Москва има малко от тях. Повечето големи лаборатории все още се готвят да пуснат тази услуга. Сред тях са Hemotest, Invitro, Helix, LabQuest и KDL.

❗️ Ако недвусмислено (документирано) сте болни от COVID-19, тогава можете да помогнете на десетки други хора, като дарите кръвната плазма с антитела.

За целта се обадете на горещата линия в Москва на телефон: +7 (495) 870-45-16

Всеки болен от 18 до 55 години с отрицателни тестове за ХИВ, хепатит В и С, както и без хронични заболявания, може да стане донор..

Кръвонорите с антитела срещу COVID-19 ще получат стимулиращи плащания: за всеки 150 милилитра плазма те ще плащат 1250 рубли, за 600 милилитра плазма - 5000 рубли.

Основното нещо сега е да се наблюдава самоизолация. При първия признак на заболяване незабавно съобщете за ситуацията по телефон +7 (495) 870-45-09 (Москва) или +7 (800) 200-01-12 (цяла Русия). Ако състоянието се влоши, обадете се на линейка и в никакъв случай не се самолекувайте.

Прочетете най-новата информация за COVID-19 в Русия на специални уебсайтове на Министерството на здравеопазването на РФ и кметството на Москва.

Инфекционни тестове

Инфекциозните заболявания са обширна група патологии. Причината им са вируси, бактерии, гъбички, протозои или хелминти, влезли в тялото. Ефективността на лечението зависи от времето на диагнозата и правилно подбраните лекарства. Ето защо, ако се подозира патология от инфекциозен характер, лекарят предписва на пациента да премине серия от лабораторни изследвания.

Видове тестове за инфекция

Съществуват две големи групи лабораторни методи за диагностициране на инфекциозни заболявания..

  Директни методи (PCR диагностика, ELISA, микробиологичен метод). Това са тестове за определяне на вируса и други патогени, както и техните антигени. Микробиологичният метод на изследване е сеитбата на биологичен материал върху хранителни среди. Това е надежден метод, но резултатите от анализа трябва да изчакат около седмица. Подобрената му алтернатива е PCR диагностичен анализ, който позволява определянето на патогенни антигени (ДНК, РНК) дори в малко количество биоматериал. Всички паразитологични изследвания също са директни диагностични методи. Това включва изследвания на биоматериал за яйца от протозои и червеи. Косвени методи (различни серологични реакции - RA, RNGA, RPGA и др.). Те се използват за откриване на специфични антитела към патогена в кръвта, например антитела срещу вируса на морбили. Това е специална група имуноглобулини, синтезът на които се задейства, когато инфекция навлезе в тялото. Материал за изследване - основно кръвен серум.

Кога и на кого се предписват тестове за ХИВ?

  На първо място, дарете кръв или друг биоматериал на пациенти със съмнение за инфекциозно заболяване. Когато планирате бременност и по време на наблюдение при раждане на дете, една жена трябва да бъде тествана за инфекции, които могат да повлияят неблагоприятно на хода на бременността и самото бебе. По време на годишния медицински преглед организираните (посещаващи институции) деца и юноши, както и определени категории възрастни, не само заобикалят основните специалисти, но и преминават редица лабораторни изследвания. Регистрацията на санитарната книжка при кандидатстване за работа и нейното разширяване изисква преминаване на тестове за инфекции. Списъкът им може да варира до известна степен в зависимост от сферата на дейност на кандидата. При регистрация на деца за училище и детска градина е необходим минимум тестове.

Тестове за инфекции в лабораторията на медицински център "Medline-Service"

Анализи за инфекции, включително скрити и ППИ, могат да бъдат евтино взети в Москва в клиничната диагностична лаборатория на медицински център Medline-Service.

Нашите лаборатори ще направят такива сложни тестове като тестове за СО инфекции, СПИН и хепатит, херпес в най-кратки срокове. Пълен списък на лабораторните изследвания е на разположение на уебсайта на клиниката. Изясняващите въпроси относно цената и подготовката за анализ могат да бъдат зададени по телефона на администратора.

Кръвен тест за вируси

Терапевт / опит: 36 години


Дата на публикуване: 2019-12-19

гинеколог / Опит: 26 години

Кръвен тест за вируси - лабораторно изследване на кръвни клетки, което дава възможност да се определи наличието на вирусни инфекции в организма, техния вид и брой.

Кръвта се счита за вътрешната среда на тялото, овлажняваща човешките органи и тъкани. Силата на свиване на сърцето осигурява кръвообращението през затворена съдова система, докато кръвните клетки не комуникират с други телесни тъкани в резултат на наличието на хистохематологични препятствия. Поради изпълнението на непосредствените им функции от кръвните клетки, човек получава неутрализация и заключение на крайните метаболитни продукти.

В организма могат да навлязат различни микроби, бактерии и вредни организми. Лабораторните изследвания се извършват за откриване на инфекция и вируса в кръвта. Благодарение на получените резултати специалистите ще могат да определят броя и вида на вредните микроорганизми, както и да провеждат подходящо ефективно лечение.

Разнообразие от кръвни тестове за вируси

В съвременните клинични лаборатории се извършват много видове кръвни изследвания за вируси. Те включват серологичен анализ, ензимен имуноанализ, верижна реакция на полимераза.

ELISA се използва за диагностициране на антигени или антитела в кръвните клетки. Има качествен (определяне на наличието или отсъствието на антитела, антигени) и метод за количествено изследване (определяне на броя на антигените, антителата). Ензимно свързан имуносорбентен анализ: дава възможност за идентифициране на нивото на имунологичните комплекси, хормони и други биоактивни вещества. По правило IFA се назначава за следните цели:

 • Изследване на кръвта за наличие на вируса на Епщайн-Бар, хепатит, херпес;
 • Изследването на кръвни клетки за генитални инфекции (гонорея, хламидия, уреаплазма, трихомонади, сифилис, микоплазма);
 • Установяване на нивата на хормоните;
 • Диагностика на онкологични патологии;
 • Идентифициране на имунодефицит;
 • Диагностика на алергични реакции.

Серологичното изследване се извършва с цел установяване на инфекциозна патология, както и определяне на стадия на инфекциозния процес. Подобен метод на изследване се основава на взаимодействието на антигени с антитела. Освен това дава възможност да се открие наличието на вирус на различни патологични явления.

Определяне на вируса на Epstein-Barr при анализ на кръвни клетки

Инфекцията с вируса на Epstein-Barr се счита за най-често срещаната и е част от семейството на вируса на херпес. При кръвен тест за вируси той се проявява, ако лимфомите на Бъркит се развият в състава на клетките и мозъка. Инфекциозната мононуклеоза също показва наличието на вируса в анализа на кръвните клетки. Можете да получите вирусна инфекция чрез слюнка, често с трансплантация на костен мозък и кръвопреливане. Инфекцията може да се отдели през орофаринкса във външната среда за 1,5 години след заразяването. По правило при възрастни пациенти с инфекция с вируса на Epstein-Barr се откриват антитела в кръвните клетки, които показват хронична инфекция.

Диагностика на вируса на херпес в кръвта

В допълнение към горните тестове се провежда и друго изследване - кръвен тест за вируса на херпес. Този преглед се използва за определяне на проста инфекция с вируса на херпес симплекс в кръвните клетки. Патологичното състояние протича под формата на незначителни патогенни язви, наподобяващи мехури, които се появяват по лигавиците и кожата (повърхност на уретрата, вагината, ректума, устата, носа и гърлото). Херпесът може да се прояви с единични обриви, но като правило човек има няколко огнища.

Има няколко вида херпесен вирус:

 • инфекция с херпес симплекс - 1 - херпесна треска, която се появява по устните, която се предава чрез споделяне на домакински уреди и целувки. При тази форма на херпес могат да се появят язви по гениталиите;
 • инфекция с херпес симплекс - 2 - генитален херпес, който може да се появи при бебета, родени по естествен път, чиито майки са диагностицирани с положителен кръвен тест за херпесна инфекция.

Кръвните клетки за херпетичен вирус най-често се предписват при генитални инфекции. За диагноза може да се използва кръв, цереброспинална течност, урина или сълзи. По време на изследването се откриват антитела, които се произвеждат от имунната система за борба с болестта. Този анализ се използва рядко, тъй като резултатите от него не винаги са точни. Освен това по време на изследването е невъзможно да се определи формата на проявата на патологията (хронична или първична инфекция), тъй като процесът на генериране на антитела отнема време. Само няколко теста могат да определят вида на заболяването..

Смята се, че херпесната инфекция е нелечима. След заболяването вирусни бактерии постоянно присъстват в организма. Те остават в определени нервни клетки и допринасят за образуването на обриви, множество язви. Повторното заразяване възниква в резултат на преумора, стрес, излагане на други инфекции, слънчева светлина.

Анализът на кръвните клетки се извършва за определяне на следните фактори:

 • дали обривите около устата или областта на гениталиите причиняват херпесна инфекция;
 • вид на вируса;
 • дали инфекцията е предадена на сексуалния партньор на пациента с генитални язви;
 • Има ли инфекция при дете, родено от майка с генитален херпес?.

Резултатите от различни изследвания се получават след определени интервали от време. Например, резултатите от експресен анализ на вирусна култура ще бъдат готови след 2-3 дни. Заключението на стандартно проучване се получава за две седмици. Резултатите от теста за антиген могат да се събират всеки друг ден..

Тълкуване на кръвен тест за вирус

Има много видове вирусни тестове за кръвни клетки, обаче интерпретацията на резултатите от изследването е индивидуална за всеки. Зависи от използвания диагностичен метод и вида на откритата инфекция. Например, при хепатит С се прави кръвен тест за вируси, докато дешифрирането на изследване на инфекция от този тип не трябва да показва нивото на вирусен товар. Ако имуноглобулин G се определи чрез интерпретация на ензимно свързан имуносорбентен тест за хепатит С, това показва, че този патоген е присъствал в тялото преди. Антитела са образувани за борба с болестта, така че не се изисква лечение. Ако изследването установи наличието на антитела от група G и M, това може да показва хроничен ход на заболяването в остра форма, което се нуждае от спешно лечение. Когато ензимен имуноанализ на кръвни клетки показва наличието на имуноглобулини от група М, това е индикатор за развитието на първична инфекция на вируса на хепатит С. При интерпретиране на резултатите от кръвен тест се посочва броят на откритите антитела за този тип вирусна инфекция. За по-точно обяснение на всички изследвания се консултирайте с лекар..

При херпес се предписва и кръвен тест за вируси. Интерпретацията на анализа на кръвните клетки за вирусна инфекция от този тип може да придобие следното значение:

 • IgM-, IgG- (няма имунитет към вируса, което показва висока вероятност за първична инфекция);
 • IgM-, IgG + (няма риск от първична инфекция, обаче рискът от повторно обостряне ще зависи от състоянието на имунитета);
 • IgM +, IgG- (наличието на първична инфекция, която се нуждае от терапевтичен ефект);
 • IgM +, IgG + (откриване на вторично обостряне на заболяването).

Вирусните тестове са набор от лабораторни тестове, които могат да бъдат използвани за откриване на различни вирусни инфекции и бактерии, които навлизат в човешкото тяло. Благодарение на резултатите от изследването, лекарят може да избере и предпише най-оптималния и ефективен начин за лечение на разкритото патологично състояние.

Какъв кръвен тест показва инфекция в организма. Какво означава инфекция в кръвта?

В момента, за да сте сигурни, че няма инфекция в кръвта, просто трябва да преминете анализ, който ще предостави достатъчно информация за поставяне на диагноза. Използвайки го, можете дори да идентифицирате така наречените скрити инфекции, които съществуват в тялото ви, влияят отрицателно върху него, но не се появяват. Това е скрита заплаха, която с течение на времето може да доведе до остро хронично заболяване с негативни последици за цялото тяло..

Някои функции

Днес експертите разграничават две групи инфекции - това са TORCH инфекции и инфекции, предавани по полов път.

TORCH инфекциите включват:

 • рубеола - остро инфекциозно заболяване, проявяващо се под формата на обриви по кожата, се отнася повече за "деца";
 • сифилис - хронично полово предавано заболяване, причинено от бледа трепонема, предавана по полов път;
 • херпес е вирусно заболяване, което се появява върху кожата и лигавицата му под формата на една или повече везикули;
 • хламидията е една от най-често срещаните болести, предавани по полов път, причинени от хламидия;
 • ХИВ е бавно прогресиращо заболяване на имунната система на човека, отслабва го и води до различни тумори и инфекции..

Следващата група включва генитални инфекции, като:

 1. Папиломен вирус. В инкубационния период, който продължава до три месеца, той може да не се появи изобщо, а след това върху кожата или лигавицата му, възможно дори по вътрешните органи, се образуват папиломи и брадавици, напомнящи карфиол, но само със светло розов цвят.
 2. Ureaplasmosis. Може да не се прояви, някои експерти смятат, че тази инфекция е условна и не изисква лечение. Но поради слаб имунитет или паралелния ход на друго заболяване на репродуктивната система, това може да доведе до ерозия на шийката на матката, цистит или уретрит.
 3. Гонорея. Полово предавана инфекция, засягаща пикочно-половата система, както при жените, така и при мъжете. Проявява се под формата на възпаление на придатъци и матка, цирвит (различни секрети не само от гениталиите, но и от ануса), цистит (инфекция на пикочно-половата система и пикочните пътища), уретрит (възпаление на пикочния мехур) и пиелонефрит (възпаление на бъбреците).
 4. микоплазмоза Инфекция, която може да не се проявява дълго време, но след това се появяват различни симптоми, които показват наличието й в организма: дърпащи болки в долната част на корема, вагинално течение, сърбеж и парене по време на уриниране и евентуална болка по време на полов акт.

Кръвен тест за инфекции: сортове и показатели

Както можете да видите, по-голямата част от инфекциите са много сходни по симптоми и само за да се установи надеждно точно какво заболяване е засегнало тялото ви, е необходимо да се вземат тестове за инфекции в кръвта. Сега има две разновидности от тях: полимеразна верижна реакция (PCR) и свързан с ензим имуносорбентен анализ (ELISA).

За ELISA като материал се взема само кръв. Изследва се за наличието на определени протеини, които са отговорни за определена инфекция, което на 100% дава възможност да се определи вида на патогена.

За PCR изследвания можете да вземете не само кръв, но и сперма, слюнка, урина, вагинално течение. Този анализ е най-точен, тъй като може да открие бактерии и инфекции дори в един брой клетки в ранните етапи, когато други методи са все още безсилни..

Наличието на всякакъв вид вирусна или бактериална инфекция може да бъде открито дори с помощта на рутинна кръвна картина. Това се доказва от повишено ниво на левкоцити - безцветни кръвни клетки, които са отговорни за цялата имунна система на организма и се борят срещу всякакъв вид чужди тела, инфекции и бактерии. Може да се наблюдава и повишена скорост на утаяване на еритроцитите (ESR). Но е важно да се разбере, че тези показатели просто показват наличието на инфекции, а PCR и ELISA проучванията дават възможност да се постави точна диагноза.

Интерпретацията в PCR анализ изглежда като „положителна (открита)“ или „отрицателна (не е открита)“, тоест независимо дали има инфекция в организма или не. При ELISA резултатите показват наличието на имуноглобулини, които се дешифрират като стадий на развитие на болестта, или първо се появяват, или вече са адаптирани и в хронично състояние. Във всеки случай това показва, че е необходимо спешно лечение..

Скрити инфекции: подготовка за тестване

В зависимост от общото състояние на организма, някои инфекции могат да бъдат безсимптомни за дълго време, като същевременно нарушават функционирането на някои органи и преминават в хроничен стадий, което е много трудно да се излекува с течение на времето. Специалистите посочват такива инфекции: хламидия, херпес, сифилис, гонорея, микоплазмоза, уреаплазмоза и трихомониаза. Ето защо тези заболявания са много често срещани в наше време, тъй като може би дори не знаете за съществуването им в тялото си и живеете, заразявайки други хора със сексуално предавани инфекции..


За да предупредите себе си и хората, близки до вас, за нежелани последствия, е необходимо периодично да давате кръв за латентни инфекции.

Важно е да знаете, че трябва да се подготвите за кръводаряване за инфекции, за това трябва да спазвате тези правила:

 • изключете алкохола, употребата на пържени, мазни и солени храни 2 дни преди теста;
 • не пушете няколко часа преди изследването;
 • сутрин, 10-12 часа след последното хранене;
 • ден преди анализа да се откаже от физическата активност;
 • за 10-14 дни преди изследването се изключват антивирусни, антимикробни и други лекарства и мощни антибиотици;
 • ако планирате да проведете някаква компютърна диагностика, рентген или ултразвук, тогава трябва да го отложите за известно време след преминаване на анализа.

Тези тестове са необходими преди всичко за хора с голям брой сексуални партньори, които предпочитат незащитени полови контакти и жени, планиращи бременност, тъй като много инфекциозни и вирусни заболявания се предават от майка на дете както в утробата, така и при раждането.

Тези изследвания са много важни, защото ако не се възстановите от инфекцията навреме, тогава всяка инфекция, засягаща формиращите органи като сърцето, бъбреците, черния дроб, лигавиците на бебето и дори мозъка, може да проникне през плацентата до плода. Подобна близост до заразения организъм на майката може да доведе до вродени малформации, а понякога дори и до смъртта на детето..

Има случаи, когато можете сами да подозирате наличието на инфекция или тя се проявява със следните симптоми:

 • треска;
 • втрисане, треска, треска;
 • чревни нарушения - диария и диария;
 • гадене, повръщане;
 • летаргично здравословно състояние, загуба на сила, сънливост;
 • блед тен;
 • липса на апетит;
 • сърцебиене (тахикардия).

Важно е да се разбере, че в някои случаи появата на вируси, бактерии и инфекции в организма се дължи на неправилен начин на живот.

Необходимо е да поддържате имунитета си по някакви известни средства, тъй като именно той ни защитава от негативното въздействие на чужди тела върху тялото. Здравословната диета, добрия и здравословен сън, ограничаването на употребата на алкохолни напитки, умерената физическа активност, защитеният полов акт, липсата на стрес и периодичните тестове ще увеличат шансовете ви да се предпазите от всякакъв вид инфекция или да я идентифицирате и излекувате навреме.

През целия живот всеки се сблъсква с много различна инфекция. Някои от тях могат да се разболеят от остри инфекциозни заболявания няколко пъти през годината, друга част страдат от хронични инфекциозни заболявания и те трябва да бъдат наблюдавани от специалист по инфекциозни болести цял живот.

Инфекциозните заболявания се считат за доста голяма група, която може да засегне не само хора, но и различни животни..

Развитието на патологията започва от момента, в който инфекциозен агент навлезе в тялото, но клиничните прояви се развиват едва в края на инкубационния период.

По естеството на курса те могат да бъдат остри, хронични и скрити, за тяхното точно определяне се извършват тестове за инфекции..

Струва си да се отбележи някои точки, които могат да доведат до развитието на инфекциозно заболяване:

 • Различни видове намален имунен статус при имунодефицитни състояния, при наличие на съпътстващи заболявания, детска или напреднала възраст, онкологична патология, патология на кръвоносната система, период от време след трансплантационна операция.
 • Наличието на намаляване на устойчивостта на входните порти към инфекция - лигавиците, което се отбелязва при чести настинки, след тонзилектомия, хирургично лечение, хронична стомашно-чревна патология и други.
 • Влиянието на метеорологичните фактори - хипотермия, висока влажност, силен вятър.
 • Лична хигиена.
 • Пренебрегване на използването на бариерни лични предпазни средства при контакт с пациент с инфекциозно заболяване.

Най-честите симптоми на инфекциозни заболявания:

 • Треската е най-честата клинична проява на инфекциозни заболявания..
 • Промяна във физиологичния цвят на кожата и видимите лигавици, задържане на урина и изпражнения е характерна за инфекции, засягащи черния дроб.
 • Появата на обриви по повърхността на кожата, често в пика на повишаване на температурата.
 • Симптоми, характерни за алергия, но с неефективно лечение от алерголог.
 • Диспептични прояви с продължителност 2 седмици или повече.
 • Е неспецифичните симптоми включват обща слабост, умора, главоболие и други.

Тестове за инфекции - какво дават

С развитието на всякакви симптоми след контакт с болен човек, животно, добитък или птица; ухапване от насекомо, гризач; пътуват до страни с тропически или субтропичен климат.

Когато ги идентифицирате, не трябва да отлагате с посещение на специалист по инфекциозни заболявания, който в зависимост от епидемиологичната история ще Ви предпише подходящи кръвни изследвания за определяне на инфекцията.

За допълнителни изследвания мога да използвам:

 • директни методи за диагностика - идентифициране на причинителя на заболяването и наличието на антигени към тях,
 • непреки методи за диагностика.

Методите за директна диагностика включват:

 • Микробиологични методи за диагностика са необходими за идентифициране на бактериални и вирусни инфекции; за това се събира материал от пациента, който впоследствие се посява на специални хранителни среди, поставени в специални съоръжения, които създават благоприятни условия за растеж на патогенни колонии. Предимството на тези методи е точното определяне на причинителя на инфекциозното заболяване. Единственият недостатък на тази диагноза е продължителността на получаване на точен резултат 10 дни след тестовете.
 • Полимеразната верижна реакция помага да се определят антигените на инфекциозните патогени за по-кратко време, тъй като при някои инфекциозни заболявания трябва да се започне специфично лечение възможно най-рано, за да се предотврати развитието на тежки соматични патологии. А това помага за PCR диагностика. По време на анализа се определят ДНК и РНК на патогена в тествания материал, независимо дали патогенът е жив или умрял.
 • Ензимно свързаният имуносорбентен анализ е насочен към идентифициране не само на антигените на патогена, но и на антителата към него, които се произвеждат от имунната система на пациента.

За директни диагностични тестове е необходим материал, това може да бъде кръв, лигавици от носа или фаринкса, урина, жлъчка, цереброспинална течност, биопсични проби на засегнатите органи и тъкани.

Ензимно свързан имуносорбентен анализ, реакция на аглутинация, реакция на индиректна хемаглутинация, реакция на пасивна хемаглутинация, реакция на инхибиране на хемаглутинация и други.

В хода на тези изследвания в кръвта на пациент е възможно да се определят специфични имуноглобулини - антитела към патогена. Реакциите могат да определят имуноглобулини М, които показват развитието на остър процес; имуноглобулините G показват хроничен ход на инфекцията. За провеждането им е необходим кръвен серум на пациента, вземане на проби от кръв сутрин и само на празен стомах.

Допълнителните методи за диагностика, които ще помогнат при поставяне на точна диагноза и оценка на състоянието на пациента, включват параклинични методи за диагностика: общи изследвания на кръвта и урината, биохимични кръвни изследвания, копрограма, ултразвук, ЯМР и други.

Тези тестове за инфекции се дават, ако подозирате развитието на инфекциозни заболявания, които могат да протичат дълго време без очевидни клинични прояви, по-точно от няколко месеца до няколко години.

Такъв курс е характерен за хламидия, микоплазмоза, вирус на папилома при човека, цитомегаловирус и други инфекции, предавани по полов път.

Изследователска материална ограда

За провеждане на тестове за инфекции при мъже, в допълнение към кръв от вена и други материали, се взема материал от уретрата.

За провеждане на тестове за инфекции при жени е възможно намазване от цервикалния канал.

Най-вече се прави преглед за откриване на инфекция, особено инфекции, предавани по полов път, при незащитен контакт с болен партньор и планиране на бременност, за да се премине курс на лечение преди зачеването.

Къде да се тествате за инфекции

За да получите препоръка за преглед, е необходимо да посетите специалист и при желание можете да направите тестове в държавни институции, частни клиники или независими лаборатории.

Как да определим вирусна или бактериална инфекция от кръвен тест

Причинителите на много заболявания са вируси и бактерии. В много отношения те имат сходства, но има много повече разлики. Много е важно да знаете как да правите разлика между вирусни и бактериални инфекции, тъй като целият смисъл е в различен подход към тяхното лечение. Кръвните тестове са ефективен диагностичен метод и помагат да се определи точната причина за заболяването..

Какво представляват вирусите и бактериите, каква е разликата

За да разберете как бактериите и вирусите влияят на тялото, трябва да определите основните им разлики.

 • Бактериите са едноклетъчни организми.,
 • Вирусите имат неклетъчна структура.

Бактериите са отровни опортюнисти

Бактериите са микроорганизми, които могат да имат различна форма:

 • кръг ("коки" - пневмококи, стафилококи и други);
 • продълговати бацили (дизентерия и други заболявания с подобна клинична картина);
 • овални и други са много по-рядко срещани.
 • Бактериите, за разлика от вирусите, могат да се развият независимо.
 • В човешкото тяло те намират подходящо място за хранене и размножаване.

Безброй бактерии живеят вътре в човешкото тяло и на неговата повърхност, но по време на нормалното функциониране на имунната система те не са опасни. Въпреки това, с най-малкото отслабване на имунитета може да предизвика развитието на болестта.

 • Самата бактерия не причинява много вреди на организма, токсичните продукти от жизнената му дейност са опасни - токсини, (екзотоксини).
 • Най-опасните екзотоксини от всички известни, които причиняват заболявания като тетанус, ботулизъм, антракс, дифтерия, газова гангрена.
 • При повечето бактерии токсините се произвеждат по време на смъртта им и се наричат ​​ендотоксини..
 • Специфичният ефект на екзотоксините и ендотоксините върху тялото ни обяснява симптомите на всяко специфично заболяване.

Вирусите - невидими нашественици на човешката клетка

Вирусите са микроскопични частици, които граничат между живи и неживи организми..

 • Те съдържат само един вид нуклеинова киселина, ДНК или РНК и съществуват само в човешките клетки.
 • Клетката гостоприемник обработва вирусна генетична информация като своя собствена.
 • Вирусите не се възпроизвеждат сами, те създават своите копия в живи клетки - хостът с голяма скорост.
 • Така във всяка заразена клетка има няколко хиляди.
 • В резултат клетките-гостоприемници умират или стават неспособни да изпълняват функциите си, което кара човек да има определени симптоми на заболяването.

Трябва да се отбележи селективността на вирусите: те улавят само онези клетки, които могат да се принудят да работят.

 • Например вирусът на хепатит може да се размножава само в чернодробните клетки.,
 • грипният вирус избира лигавицата на бронхите или трахеята,
 • коронавирусът бере белите дробове и кръвоносните съдове,
 • вирусът на енцефалит се размножава в мозъчните клетки.
 • Вирусите не винаги се проявяват веднага, понякога се активират с отслабен имунитет.
 • За някои видове вируси (ХИВ е отличен пример) имунната система не може да устои.

Видео как да победите цитомегаловирус

Най-честите вирусни инфекции

Най-известното заболяване е ARVI (остра респираторна вирусна инфекция), причинена от риновируси, коронавируси или грипния вирус. Най-често срещаните заболявания включват:

 • Коронавирус.
 • Грип (грипен вирус).
 • Настинки, треска, катар или възпаление на горните дихателни пътища (риновируси, коронавируси).
 • Херпес (херпесен вирус).
 • Рубеола (вирус на рубеола).
 • Дребна шарка.
 • Полиомиелит (полиомиелит).
 • паротит.
 • Вирусен хепатит - „жълтеница“ (вируси на хепатит A, B, C, D, E, G, F, H - говорим за различни вируси, които заразяват черния дроб, като най-често срещаните са типове A, B и C, от които тип B и C може да причини рак на черния дроб).
 • Папилома вирусна инфекция (брадавици, някои генотипове също причиняват рак на шийката на матката).
 • Бяс (вирус на бяс, ако антисерумите не са доставени навреме, - 100% смърт).
 • СПИН (ХИВ, вирус на имунодефицит на човека).
 • Едра шарка (вирус на едра шарка).
 • Варицела (херпесвируси, тип 3 причинява херпес зостер).
 • Треска, инфекциозна мононуклеоза (вирус на Epstein-Barr, цитомегаловирус).
 • Хеморагична треска (Ебола, Марбург и други).
 • възпаление на мозъка.
 • Атипична пневмония.
 • Гастроентерит.
 • Chlamydia.

Видео за това как да определите вирусна или бактериална инфекция чрез кръвен тест

Как да идентифицираме бактерия или вирус чрез общ кръвен тест

Както бактерията, така и нейните токсини човешкото тяло реагира по същия начин като вирусите, произвеждайки антитела.

 • За да определите причинителя на болестта, бактериална или вирусна инфекция, можете според резултатите от кръвните тестове.
 • Характеристиките на кръвта при болен и здрав човек се различават по основните показатели.
 • Всякакви отклонения от нормата са резултат от определени нарушения в организма. Специалистът лесно ще разбере каква е била истинската причина за тези отклонения.
 • Общият клиничен кръвен тест може да покаже бактерия или вирус, причинили заболяването..

Броят на белите кръвни клетки и лимфоцитите

 • Един от основните показатели е нивото на левкоцитите и лимфоцитите:
 • Белите кръвни клетки се увеличават с инфекция от всякаква етиология.
 • Но при бактериална инфекция неутрофилите са повишени (това е специален вид бели кръвни клетки).
 • Когато броят на прободни неутрофили се увеличи, тогава те говорят за остро инфекциозно заболяване.
 • Но ако се открият метамиелоцити, миелоцити, тогава състоянието на пациента се характеризира като опасно и изисква спешна медицинска помощ.
 • С помощта на тази диагноза можете да идентифицирате естеството и стадия на заболяването.
 • С вирусна инфекция могат да се повишат левкоцитите, но най-често те се понижават (включително неутрофили), например при грип, вирусен хепатит, морбили, рубеола, паротит, коремен тиф, левкоцитите задължително са под нормата).
 • Но при вирусна инфекция задължително се наблюдава увеличение на броя на лимфоцитите и може да се наблюдава и увеличение на моноцитите (например с инфекциозна мононуклеоза), следователно резултатът от общ кръвен тест е изчерпателен.

Видео, какви са признаците на бактериален бронхит

Специални тестове за бактериална инфекция

Бактериологични изследвания

 1. Бактериологично изследване на биологична течност (отделящи се очи, ухо, синуси, рани или храчки например). Този анализ ще разкрие причинителя на бактериалната инфекция..
 2. Анализ на урината. Показва дали пикочната система е засегната от бактерии, а също така е необходимо да се определи тежестта на интоксикацията.
 3. Бактериологично изследване с антибиотикограма. Измислени са много антибиотици за борба с бактериалните инфекции. Но бактериите имат още една уникална особеност - те мутират, приспособявайки се към новите условия и усложнява процеса на освобождаване от тях. С помощта на този анализ се определя вида на патогена и с какво лекарство може да бъде убит (определя се така наречената чувствителност на патогени към антибиотици). Тези фактори са важни за предписване на правилна терапия..

Серологичен преглед

 1. Серологичен преглед. Въз основа на откриването на антитела и антигени, които взаимодействат по специфичен начин. За такива изследвания се взема венозна кръв. Този метод е ефективен, когато е невъзможно да се изолира патогена, но наличието на специални антигени в кръвта ще го посочи..
 2. Списъкът на тестовете се определя от специалист в съответствие с откритите симптоми..

Допълнителен преглед

За изясняване на резултата в някои случаи са необходими допълнителни изследвания: рентген. CT MRI Ултразвук или лапароскопия.

Кръвен тест за прокалцитонин - индикатор за бактериална инфекция

Сега е възможно да се направи разлика между бактериални и вирусни инфекции, като се използва лабораторен кръвен тест за нивата на прокалцитонин, за да се реши правилно необходимостта от антибиотици.

Тестът за прокалцитонин (PCT) се използва в Западна Европа от 2000 г. и е одобрен в САЩ през 2005 г..

 • Концентрацията на прокалцитонин в кръвната плазма се увеличава пропорционално на тежестта на инфекциозния процес, достигайки максимум в случай на сепсис (отравяне на кръвта).
 • Тъй като полуживотът на прокалцитонин (времето, през което половината вещество се отстранява от кръвта) е около 25-30 часа и практически не зависи от бъбречната функция, нивото му ви позволява да следите ефективността на лечението на бактериални инфекции.
 • При правилна антибиотична терапия или след успешна операция нивото на прокалцитонин в кръвта намалява с 30-50% на ден. При повишено ниво на прокалцитонин, останал повече от 4 дни, е необходима корекция на лечението.

Видео, кръвен тест за ХИВ, СПИН, домашни тестове

Специални тестове за определяне на причинителя на заболяването

ДНК - диагноза, PCR кръвен тест

 1. Кръвен тест за PCR (полимеразна верижна реакция) ви позволява да идентифицирате в човешкото тяло заболявания, причинени от вируси или патогени от бактериално естество. PCR диагностиката може да открие наличието например на следните инфекции:
 • Коронавирус.
 • ХИВ
 • туберкулоза;
 • Epstein-Barr вирус;
 • Токсоплазмоза;
 • Листериоза;
 • Херпес зостер;
 • цитомегаловирус;
 • Chlamydia
 • Енцефалит, пренесен от кърлежи и много други.
 • Освен това диагнозата на вирусен хепатит е възможна с помощта на полимеразна верижна реакция..
 • Резултатът от изследването винаги е еднозначен: отрицателен или положителен.

IFA - имунологичен кръвен тест

 1. ELISA - Ензимно свързан имуносорбентен анализ за диагностициране на инфекциозни, хематологични, първични и вторични имунодефицити.
 • Методът ELISA има много предимства в сравнение с други методи за диагностика:
 • висока чувствителност;
 • стабилност при съхранение на съставки;
 • скорост на диагностициране;
 • може да се използва малко количество тестов материал;
 • възможно е да се автоматизират всички процеси;
 • може да се открие ранна инфекция.

Видео, вирус, заслужава ли си да изпада в паника

Каква е разликата между лечението на вирусни и бактериални инфекции

Диагноза, причини за заболяването, тестове

Назначаването на правилното лечение, неговата ефективност и рискът от усложнения пряко зависят от навременната диагноза.

 • Трябва да се консултирате с лекар при първите тревожни симптоми - на пациента винаги се предписват тестове при назначаването.
 • Резултатите от теста помагат да се идентифицира вирусна или бактериална инфекция и да се избере най-добрият курс на лечение..
 • Трябва да се помни, че ако температурата продължава дълго време и състоянието се влошава след лечението, трябва да видите лекар и да проведете допълнителен преглед. Тъй като може да има усложнение, когато бактериална инфекция се присъедини към вирусна инфекция и обратно.

Общи принципи за симптоматично лечение

 • Симптоматичното лечение е подобно на всяка инфекция: осигуряване на пълна почивка, поддържане на почивка в леглото и използване на лекарства, които влияят на елиминирането на симптомите на заболяването.

Разлики в назначаването на специални лекарства

Принципи за лечение на вирусни инфекции

Вирусите причиняват голям брой сериозни инфекциозни заболявания.

 • Съществува ефективна ваксина срещу много от тях, например срещу полиомиелит, грип, хепатит В)
 • срещу други са разработени лекарства, които конкретно блокират вирусния ензим (хепатит С).
 • Но антибиотиците нямат влияние върху вирусите.

Лечение на бактериална инфекция

Бактерии, които могат да причинят не по-малко опасни заболявания - бронхит, пневмония или дори менингит.

 • Следователно определянето на вида причинител на заболяването трябва да бъде поверено на специалист, който не само ще идентифицира причинителя на инфекцията, но и ще предпише най-подходящото лечение.
 • Борбата срещу бактериите с антибиотици е от съществено значение за предотвратяване на развитието на болестта.
 • Но не забравяйте, че само лекар предписва тези лекарства!

Публикации За Астма